17. - 19. 4. 2024 | 9.00 - 18.00 +386 2 564 2 100

Razstavni program

Razstavni program


MEGRA

GRADBENIŠTVO

 • urbanistično načrtovanje
 • projektiranje
 • inženirske svetovalne storitve
 • gradnja stavb
 • gradbeni inženirski objekti
 • posebna gradbena dela
 • sanacije in obnove
 • ureditev okolice
 • geotehnična dela

MATERIALI ZA GRADNJO

 • veziva in industrijske malte
 • elementi za zidanje
 • predizdelani elementi za gradnjo
 • izolacijski materiali
 • estrihi in tlaki
 • sanacijski materiali
 • materiali in elementi za urejanje
 • in oprema vrtov, otroških igrišč, parkirišč

STAVBNO POHIŠTVO IN STAVBNI ELEMENTI

 • okna, vrata, senčila
 • zimski vrtovi
 • stopnišča, zaščitne in balkonske
 • ograje
 • dimniki

GRADBENA KEMIJA

 • barve, laki, premazi
 • tesnilne mase, lepila

GRADBENA MEHANIZACIJA, OPREMA IN ORODJA

 • stroji in oprema za separacije, betonarne in asfaltne baze
 • gradbeni stroji in naprave
 • tovorna in specialna vozila
 • opažni in podporni sistemi, odri
 • orodja
 • geodetska merilna orodja in instrumenti

SODOBNE HIŠE

 • nizkoenergijska in pasivna gradnja
 • montažne lesene gradnje
 • gradnja s porobetonom in opeko
 • ekogradnja
 • energetska sanacija zgradb
 • materiali in sistemi za nizkoenergijsko gradnjo
 • sodobni fasadni sistemi
 • energijsko učinkovita okna
 • napredne toplotne izolacije
 • senčila in optimalna izraba
 • dnevne svetlobe

OSTREŠJA IN KRITINE

 • strešne konstrukcije
 • strešne kritine, žlebovi

VAROVANJE, ZAŠČITA, REŠEVANJE

 • protivlomna vrata in okna
 • protipožarna oprema
 • protipoplavna oprema
 • alarmne naprave in sistemi
 • oprema za samozaščito
 • oprema za objekte
 • vozila, nadgradnje in oprema

OPREMA ZA GRADBIŠČA

 • kontejnerji
 • sanitarne kabine
 • razsvetljava gradbišč
 • ograde in varovalne mreže

DVIGALA

 • tovorna
 • osebna
 • invalidska
 • dvižni pripomočki

 

ENGRA

OGREVANJE, HLAJENJE, PREZRAČEVANJE

 • ogrevalne naprave in sistemi
 • sistemi in oprema za prezračevanje
 • sistemi in oprema za hlajenje

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (OVE)

 • sončne elektrarne in oprema
 • termosolarni sistemi
 • vetrna energija
 • hidroelektrarne
 • geotermalna energija
 • biomasa
 • bioplin in odpadki
 • toplotne črpalke
 • gorivne celice
 • SPTE (soproizvodnja toplote in električne energije)

ENERGETSKE NAPRAVE

 • prenosniki toplote
 • hladilni stolpi
 • kotli
 • ejektorji

GORIVA (ENERGENTI) ELEKTRIČNE NAPRAVE

 • oprema za prenos in distribucijo
 • električne energije
 • kabli in instalacijski vodniki
 • stikalna in merilna tehnika
 • električne in elektronske
 • komponente
 • izdelki za zaščito in regulacijo el. naprav
 • baterije in akumulatorji
 • orodje
 • sistemi in oprema za
 • gospodarjenje z energijo

E- MOBILNOST

 • električni avtomobili
 • električna motorna kolesa
 • polnilne postaje

ZUNANJA IN NOTRANJA RAZSVETLJAVA

 • energijsko učinkovita svetila
 • LED svetila
 • energijsko učinkovita javna
 • razsvetljava
 • avtomatizacija doma
 • solarna svetila in naprave

 

KOGRA

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

 • oprema in tehnologija za vzdrževanje komunalne infrastrukture

UREJANJE OKOLICE

 • svetovanje, načrtovanje in ureditev okolice
 • materiali in elementi za urejanje okolice
 • stroji in oprema za urejanje okolice
 • drevesa in drugo rastje
 • sistemi za zalivanje in namakanje zelenih površin
 • vrtno pohištvo, ograje in druga oprema

OPREMA ZA DOM

 • majhne čistilne naprave
 • rezervoarji za zbiranje deževnice
 • sobni in vrtni kompostniki
 • čistilci vode
 • gospodinjski mlini za kuhinjske vrtne odpadke

OPREMA ZA JAVNE POVRŠINE

 • informacijski in orientacijski sistemi
 • prodajni kioski, prodajni avtomati
 • stojala za kolesa
 • drevesna zaščita, cvetlična korita
 • javna in mobilna stranišča
 • javne klopi, stoli, mize
 • oprema za starejše in invalide
 • ostala oprema

OBJEKTI ZA PROSTI ČAS, ŠPORT IN IZOBRAŽEVANJE

 • oprema za športne objekte
 • oprema za otroška igrišča
 • oprema za šole
 • kopališča, bazeni

DIMNIKARSKE STORITVE IN OPREMA

OPREMA IN STORITVE ZA VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

 • smetnjaki in kontejnerji
 • stroji in oprema za čiščenje javnih površin
 • zimska služba
 • ponudniki čistilnih in vzdrževalnih storitev

RAVNANJE Z ODPADKI

 • oprema in stroji za zbiranje in recikliranje odpadkov
 • predelava odpadkov
 • oprema in naprave za sežiganje odpadkov
 • oprema in naprave za odlaganje
 • javni in gospodinjski koši za ločeno zbiranje odpadkov

RAVNANJE Z VODO

 • priprava in oskrba s pitno vodo
 • odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode

VARSTVO OKOLJA

 • oprema za zaščito pred škodljivimi vplivi na okolje
 • čiščenje zraka in dimnih plinov
 • saniranje in dekontaminiranje površin
 • čiščenje in urejanje vodotokov
 • merjenje, regulacija in nadzorni sistemi
 • okoljski inženiring
 • javna razsvetljava
 • prometno omrežje in parkirišča

PROGRAMSKA OPREMA, INFORMACIJSKI SISTEMI

 

POS

OBRT V GRADBENIŠTVU

 • gradbena dela
 • inštalacijska dela
 • suhomontažna dela
 • suha gradnja
 • gradbeni materiali
 • kritine

ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU

 • pleskarska dela
 • krovska in kleparska dela
 • keramičarska dela
 • parketarstvo
 • polaganje talnih oblog
 • keramičarstvo
 • pečarstvo
 • kovinarstvo
 • lesarstvo
 • steklarstvo
 • slikopleskarstvo in črkoslikarstvo

VZDRŽEVANJE

 • čiščenje objektov
 • dimnikarstvo

INSTALACIJE

 • elektro instalacije
 • vodovodne instalacije
 • hidro instalacije
 • toplotne instalacije
 • klimatizacija objektov
 • strojne instalacije

UREJANJE OKOLICE

 • cvetličarstvo in vrtnarstvo
 • kamnoseštvo
 • cementninarstvo
 • teracerstvo

DRUGA PODROČJA OBRTI

 • predelava plastike in gume
 • pogrebna dejavnost

IZDELKI DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI

 

GREEN

ZELENE TEHNOLOGIJE IN INOVACIJE

 • raziskave in razvoj
 • tehnologije prihodnosti
 • informatika in elektronika
 • novi pristopi pri pridelavi hrane
 • okoljsko inteligentni izdelki

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

 • sončna, vetrna,
 • geotermalna energija
 • gorivne celice
 • plin
 • hidroenergija
 • biomasa
 • energija iz odpadnih materialov

TRAJNOSTNI URBANIZEM, GRADBENIŠTVO IN ARHITEKTURA

 • prostorsko načrtovanje
 • eko in bio gradnja ter sanacija objektov
 • urejanje okolice

OKOLJU PRIJAZNA MOBILNOST

 • elektrovozila in polnilne postaje
 • hibridi
 • vozila na utekočinjen plin
 • alternativna vozila in storitve

KROŽNA OBRT, PODJETNIŠTVO
IN INDUSTRIJA

 • proizvodnja in izdelki, prijazni okolju in človeku v celotnem življenjskem ciklusu
 • zelena delovna mesta
 • zdravo in varno delovno okolje

VAROVANJE IN SANACIJA
OKOLJA

 • preprečevanje vodnih izgub
 • ekološke čistilne naprave
 • okoljevarstvena tehnika in storitve