8. - 11. 3. 2023 | 9.00 - 17.00 +386 2 564 2 100

Strokovni program

Četrtek, 21. 4. 2022

9.00 – 13.50 / Dvorana 1
Nadgradnja slovenskega železniškega omrežja in železniškega prometa
1. 9.00 – 9 20 : Otvoritev posveta
2. 9.20 – 10.30 Vizija 2050+; Nadgradnja slovenskega železniškega omrežja
3. 10.30 -11.20 Umeščanje nadgradenj obstoječih in načrtovanje novih prog v prostor
5. 11.50 – 12.50 Posodobitev slovenskega železniškega potniškega in tovornega prometa
6. 12.50 -13.30 Izvajanje
Izvedba nadzora pri nadgradnji železniške infrastrukture.
Gradnja 2 tira Divača Koper
7. 13.30 -13.50 Razprava in zaključek
Sklepi posveta
Organizator: DRC (kotizacija)

9.00 – 13.00 / Hala A, zunanji prostor, hala B
Predstavitev poklicev v gradbeništvu
Organizator: GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Območna obrtna zbornica M.Sobota, Zavod za zaposlovanje, Pomgrad, Srednja gradbena šola Maribor
Program

10.00 – 12.30 / Dvorana 2
Kazalniki trajnostne gradnje: predstavitev razvoja SLO verzije Level(s) in testiranja alfa verzije kTG
Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK
Program

12.00 – 13.30 / Dvorana 3
Nadgradnja razvoja ZKG (znak kakovosti v graditeljstvu)
Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

12.00 / Hala A
Novinarska konferenca in zaključna predstavitev evropskega projekta SUSODCO in predstavitev promocijskih filmov za promocijo gradbeništva
Organizator: GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

13.00 – 17.00 / Dvorana 2
Toplotne črpalke z izrabo morske vode – projekt Seadrion Plus (Program Interreg Adrion)
Organizator: GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija

14.00 / Hala A
Svečana otvoritev sejma MEGRA in slavnostna podelitev okoljskih certifikatov Znaka Kakovosti v Graditeljstvu

Petek, 22. 4. 2022

10.00 – 14.00 / Dvorana 1
Podražitve v gradbeništvu – obveznosti, pristojnosti in pravice pogodbenih partnerjev
Organizator: GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (kotizacija)
Program

10.00 – 13.30 / Dvorana 2
Prenova stavb: prikaz primerov dobre prakse
Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK in GZS Združenje za inženiring
Vabilo

10.00 – 14.00 / Hala A
B2B poslovno srečanje
Organizator: Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor

14.00 – 16.00 / Dvorana 2
Gradbeni zakon in dovoljenja v vsakodnevni uporabi
1. predstavitev gradbenega zakona, novosti glede na prejšnje določbe, veljavnost, vrste
objektov
2. dovoljenja za novogradnjo objektov, prevzem stavb: novogradnje, prizidave
3. dovoljenja za gradnjo na obstoječih objektih – rekonstrukcije in spremembe namembnosti,
manjše rekonstrukcije, vzdrževalna dela na stavbah
4. dovoljenja za že zgrajene objekte
Organizator: Zbornica za arhitekturo in prostorsko planiranje